FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Uz 1 gadu REĢISTRĀCIJA UN ATJAUNOŠANA
akcijas nevar kombinēt
16 Atlikušo atlaižu skaits

Labākie krājumu piedāvājumi no 150 valstīm

Vairāk nekā 100 000 apmierināti lietotāji

Piedāvā lētāk līdz 90% no sākuma cenas

Tiešs kontakts ar tālākpārdevējiem un vairumtirgotājiem

Pakalpojuma PREMIUM uzticamības sertifikāta nolikums

§ 1 Vispārīgi noteikumi

 1. Līgumslēdzējs — Merkandi LTD, turpmāk tekstā — Merkandi, atrodas Anglijā, 4E. nodaļa, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principāls — uzņēmējs vai privātpersona, kas pasūta PREMIUM uzticamības sertifikāta pakalpojumu.
 3. PREMIUM uzticamības sertifikāta pakalpojums – turpmāk saukts par pakalpojumu, sastāv no papildu lietotāja verifikācijas ar aktīvās pārdošanas iespēju Merkandi platformā un tās sertifikāciju. Pakalpojumu sniedz Izpildītājs.
 4. Pakalpojuma izmaksas — summa, kas Klientam jāmaksā, lai sniegtu PREMIUM uzticamības sertifikāta pakalpojumu.

 

§ 2 Sniegtā pakalpojuma apjoms

 1. Pasūtītājs veic PREMIUM uzticamības sertifikāta pakalpojuma pasūtījumu, izmantojot Merkandi vietni. Pakalpojuma izmaksas ir norādītas pakalpojuma pasūtījuma lapā un attiecas uz vienu Klienta veikto pārbaudi.
 2. Pēc Pilnvaras pasūtītā pakalpojuma apmaksas Izpildītājs saņem apstiprinājuma ziņojumu. No šī brīža Pasūtītājam ir neierobežots laiks pakalpojuma veidlapas aizpildīšanai, kura laikā viņš sniegs Izpildītājam nepieciešamos datus pārbaudes uzsākšanai.
 3. Pēc pakalpojuma veidlapas aizpildīšanas Pasūtītājs sāk tās ieviešanu 3 darba dienu laikā no tās aizpildīšanas dienas. Ja Pakalpojuma izpildes termiņu nevar ievērot, Izpildītājs apņemas nekavējoties par to paziņot Pasūtītājam un šādā gadījumā termiņš ir pakļauts individuālai vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju.
 4. Pakalpojums tiek uzskatīts par pabeigtu vienā no diviem gadījumiem:
  1. PREMIUM uzticamības sertifikāta izsniegšanas brīdī, ja pārbaude bija veiksmīga
  2. Brīdī, kad tiek atteikta PREMIUM uzticamības sertifikāta izsniegšana, ja pārbaude nebija veiksmīga.
 5. Izpildītājs patur tiesības pieprasīt no Pasūtītāja papildu dokumentus.
 6. Izpildītājs paziņo, ka iznīcinās visus Līgumslēdzēja nosūtītos dokumentus 72 stundu laikā pēc pārbaudes beigām.
 7. Izpildītājs pa e-pastu informēs Pasūtītāju par pārbaudes rezultātu. Līgumslēdzējs patur tiesības neizpaust PREMIUM uzticamības sertifikāta izsniegšanas atteikuma iemeslu un/vai pārbaudes informāciju.
 8. Pārbaudes process ir Līgumslēdzēja biznesa noslēpums.
 9. Atteikums izsniegt PREMIUM uzticamības sertifikātu nedod tiesības Pasūtītājam pieprasīt atmaksu par iegādāto pakalpojumu.
 10. Izpildītājs patur tiesības, nenorādot iemeslu, anulēt PREMIUM uzticamības sertifikātu, ja tiek saņemts jebkāds paziņojums, kas mazina Pilnvaras uzticamību.
 11. PREMIUM uzticamības sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem.
 12. PREMIUM uzticamības sertifikāta derīgums ir stingri atkarīgs no principāla konta aktīvā statusa Merkandi platformā.  
 13. Izpildītājs patur tiesības veikt Principāla papildu pārbaudi visā sertifikāta derīguma termiņā.
 14. Pakalpojums ir pieejams lietošanai neierobežotu laiku, ar nosacījumu, ka tā izmantošana ir iespējama tikai tad, ja Pilnvarotājam ir aktīvs konts Merkandi platformā un ir aktīva pārdošanas iespēja.
 15. Sertifikātu var piegādāt tikai vienā no šīm valodām: angļu, spāņu, vācu, franču, itāļu vai poļu.

 

§ 3 Atgriešana

 1. Klientam ir iespēja atmaksāt maksu par sniegto pakalpojumu 100 kalendāro dienu laikā no pakalpojuma pasūtīšanas dienas. Pēc 100 kalendārajām dienām no pakalpojuma pasūtīšanas dienas Klientam nav tiesību uz naudas atmaksu.
 2. Atgriešanas nosacījums ir tāds, ka pakalpojums nav sākts. Pakalpojuma veidlapas aizpildīšanas brīdī atgriešanas tiesības izbeidzas, izņemot punktā norādīto situāciju. 6 § 2 un pt. 1, 2 un 3 § 4.
 3. Lai saņemtu naudas atmaksu, Pasūtītājam ir jāsazinās ar Merkandi klientu apkalpošanas dienestu, kura kontaktinformācija ir pieejama vietnes kontaktu cilnē: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sūdzības

Izpildītājs atļauj uzsākt sūdzību procedūru šādos gadījumos:

 1. Pakalpojumu nevarēja sniegt Izpildītāja dēļ, izņemot PREMIUM uzticamības sertifikāta piešķiršanas atteikumu negatīva pārbaudes rezultāta dēļ.

Lai iesniegtu sūdzību, lūdzu, sazinieties ar Merkandi klientu apkalpošanas dienestu. Kontaktinformācija ir pieejama vietnes kontaktu cilnē: https://merkandi.pl/contact.Sūdzības saturā Pilnvarotājam ir pienākums sniegt pilnus savus datus, kontaktinformāciju, rēķina numuru un norādīt vismaz vienu no augstāk minētajiem gadījumiem, kas pamato Merkandi sūdzības procedūras uzsākšanu.
Izpildītājam ir pienākums izskatīt sūdzību 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas apstiprinājuma dienas.
 

§ 5 Atbildība

Izpildītājs ir atbildīgs tikai par principāla pārbaudi. Darbuzņēmējs nav atbildīgs par tā uzticamību gan uzreiz pēc pārbaudes, gan visā sertifikāta darbības laikā. &Nbsp;

 

§ 6 Nobeiguma noteikumi

Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, tiek piemēroti Merkandi Vispārējie komercnoteikumi un attiecīgie tiesību akti.

Bezmaksas JAUNUMI

Ikdienas paziņojumi par jauniem produktiem un Merkandi ziņas.