FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Uz 1 gadu REĢISTRĀCIJA UN ATJAUNOŠANA
akcijas nevar kombinēt
7 Atlikušo atlaižu skaits

Labākie krājumu piedāvājumi no 150 valstīm

Vairāk nekā 100 000 apmierināti lietotāji

Piedāvā lētāk līdz 90% no sākuma cenas

Tiešs kontakts ar tālākpārdevējiem un vairumtirgotājiem

Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noliktavas Merkandi datu bāzes izmantošanas nosacījumi un datu aizsardzība
www.merkandi.lv

§ 1 Vispārīgie noteikumi

1.Interneta platformas www.merkandi.lv finanšu operators Latvijā ir Merkandi Ltd (turpmāk tekstā - Merkandi) ar juridisko adresi Anglijā, Roterhamā, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court.
2. Preču zīmes un tirdzniecības platformas Merkandi īpašnieks ir Anglijā reģistrēts uzņēmums Merkandi Ltd (turpmāk tekstā - Merkandi),Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, Reģ.nr: 09582404.
3. Nosacījums piekļuvei un lietošanai slēgtajai Merkandi platformai ir datu bāzes pasūtīšana un apmaksa saskaņā ar 2. punktu
4. Apliecinājumi un līgumi caur Merkandi tiek sastādīti / noslēgti tieši un vienīgi starp konkrētiem klientiem / vairumtirgotājiem, kas atrodas Eiropā, un tiek izpildīti ārpus platformas. Tāpēc Merkandi ir paredzēts tikai kontaktu nodibināšanai un nav pārdošanas līguma puse.
5. Reģistrējoties klients piekrīt vispārīgajiem datu bāzes lietošanas noteikumiem, kā arī visām izmaiņām Vispārīgajos noteikumos, par kuriem viņš tiks informēts.

§ 2 Reģistrācija, datu bāzes pasūtīšana un apmaksa

1. Klients var reģistrēties Merkandi, aizpildot un nosūtot pieteikuma veidlapu. Reģistrējoties klients pieņem īpašos pasūtījumu noteikumus un vispārīgos līgumu noteikumus. Lietotāju reģistrācija un atļauja izmantot platformu notiek pēc maksājuma saņemšanas.
2. Merkandi noraida visas pretenzijas par lietotāja konta reģistrāciju vai aktivizēšanu. Merkandi patur tiesības atteikt reģistrāciju, nenorādot iemeslus, jo īpaši gadījumos, kad:
        a) reģistrācijas laikā tiek sniegti nepatiesi dati;
        b) ir šaubas par klienta likumīgo esamību, kā arī platformas izmantošanu saistībā ar saimniecisko darbību ar noteikumu, gadījumā ja šīs šaubas nevar nekavējoties noskaidrot uz klienta rēķina, uzrādot attiecīgus dokumentus
        c) ir konstatēti konfidencialitātes pārkāpumi attiecībā uz klienta uzticamību un pakalpojuma apmaksu;
        d) ir aizdomas par neiespējamu interešu īstenošanu Merkandi platformās vai saistībā ar Merkandi portāla konkurētspēju;
        e) Merkandi lietošanas noteikumu vai vispārīgo noteikumu pārkāpumu gadījumā.
3. Ja klients ir fiziska persona, tad tai / viņai jābūt pilngadīgai un jābūt pilnai rīcībspējīgai.
4. Uzņēmums / fiziska persona, kas vēlas iegādāties piekļuvi datu bāzei, nodrošina, ka visi reģistrācijas laikā sniegtie dati ir pilnīgi un patiesi.
5. Nav iespējams pieprasīt piekļuvi datu bāzei, jo Merkandi var atteikt klienta reģistrāciju un dzēst klientu jebkurā abonēšanas laika periodā, piemēram, drošības apsvērumu dēļ vai nenorādot citu iemeslu.
6. Merkandi neatmaksā abonēšanas maksu. Nav iespēja pārdot, tālākpārdošana vai dodot atpakaļ piekļuvi citai personai vai uzņēmumam. Ja šis nosacījums tiks pārkāptas, konts tiks noņemts.
7. Merkandi nepiedāvā iespēju pazemināšanu no PREMIUM uz STANDARD abonementu.
8. Kad pasūtījums ir ievietots, tad Merkandi sistēma automātiski ģenerē rēķins kā pasūtījuma apstiprinājumu. Rēķins tiek ģenerēts tikai pamatojoties ievadītie dati Klienta brīdī reģistrāciju.

§ 3 Piekļuve, lietotāja identifikācija un paroles

1. Klients apņemas nodrošināt lietotājvārda un paroles aizsardzību pret trešo personu neatļautu piekļuvi. Jo īpaši klients apņemas neizpaust šo informāciju personām, kuras nav klienti 2. nozīmē personas, kuras nav norīkotas klienta uzņēmumā (paplašinātas piekļuves tiesības)..
2. Par jebkuru lietotājvārda vai paroles neatļautu izmantošanu, par kuru klients uzzina vai kuru tur aizdomās, pamatojoties uz faktiskiem notikumiem, nekavējoties jāziņo Merkandi. Klients ir atbildīgs par viņa datu neatļautu izmantošanu, kas izmantoti lietotāja identificēšanai, ja vien viņš nepierāda, ka neatļautu izmantošanu izraisījuši iemesli, kuru rašanās risku uzņemas Merkandi.
3. Piekļuve platformai tiks bloķēta, ja trīs reizes tiek ievadīta nepareiza parole.

§ 4 Merkandi pakalpojumi

1. Merkandi dažādu produktu ietvaros pircējiem piedāvā dažāda veida pakalpojumus, kuri ir reglamentēti līguma noteikumos vai par kuriem tiek noslēgti papildu līgumi.
2. Merkandi ir tiesības jebkurā laikā mainīt sniegto pakalpojumu piedāvājumu, kā arī vietnes merkandi.lv funkcijas un izskatu.

3. PREMIUM konts pārdošanas iespēja ir papildu pakalpojums, kas tika uzsākta pēc lietotāja pieprasījuma, pēc pozitīva pārbaudes viņas / viņa uzņēmumā. Merkandi patur tiesības atteikt aktivizētu pārdošanas iespēju, nenorādot iemeslu. Pakalpojums nav PREMIUM un FREEMIUM konta neatņemama sastāvdaļa, kas nozīmē, ka tā trūkums vai atteikums aktivizēt pārdošanas iespējas vai tā deaktivizēšana nevar būt par pamatu, lai pieteiktos naudas atmaksai par piekļuvi Merkandi platformai

§ 5 Klienta atbildība

1. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar interneta piekļuves pieslēgšanu vai mainīšanu, publiskā interneta tīkla izmantošanas izmaksas un platformas lietošanai nepieciešamo sakaru ierīču iegādes un uzturēšanas izmaksas.
2. Katrs klients, kas izmanto platformu Merkandi, sazinās ar vairumtirgotājiem no kopīgās datu bāzes uz sava rēķina un uz savu atbildību. Merkandi nekādā veidā nav atbildīgs par darījumu sekām vai to neesamību starp klientu un datu bāzes vairumtirgotāju.
3. Katrs Merkandi klients, kas reģistrēts kā vairumtirgotājs Merkandi datu bāzē un ievietojot reklāmas merkandi.lv, apliecina, ka piekrīt un pieņem noteikumus par piedāvājumu pievienošanu bez atrunām: https://merkandi.pl/faq/pardosanas-piedavajumu-pievienosanas-noteikumi/64
4. Katrs Merkandi klients, reģistrēts datubāzē Merkandi kā vairumtirgotājs un ievietojot piedāvājumu merkandi.lv vietnē, apliecina, ka viņa piedāvātās preces nav viltotas un nāk no likumīgiem avotiem.
5. Katrs klients ir atbildīgs par saraksti, ar kuru apmainās ar citiem lietotājiem. Masveida ziņojumu sūtīšana ar tādu pašu vai līdzīgu saturu, surogātpasts un jebkura cita veida kolektīva, nevēlama saziņa ar lietotājiem ir aizliegta. Ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā klienta konts var tikt bloķēts.

6. Pircējam ir tiesības sniegt pārdevējam pozitīvu / neitrālu / negatīvu atzinumu 2 mēnešu laikā pēc darījuma / rēķina izrakstīšanas datuma. Par 1 darījumu var pievienot 1 komentāru. Strīda atrisināšana no pārdevēja puses nav līdzvērtīga negatīva komentāra noņemšanai. Pārdevējam negatīvo komentāru var noņemt tikai pēc pircēja pieprasījuma.

§ 6 Deklarācijas un paziņojumi

1. Visas lietotāja deklarācijas Merkandi platformā, ko pārsūtījis vai saņēmis cits lietotājs, kā arī visas uzņēmējdarbības aktivitātes un citi paziņojumi vai darbības, kam ir juridiska nozīme (darījuma kopsavilkumi), ir pasākumi, par kuriem atbild tikai pats klients. Šajā ziņā Merkandi nedarbojas savā vārdā vai kā trešās puses pārstāvis.
2. Merkandi nav atbildīgs par darbībām, kas veiktas, lai pabeigtu darījumus starp lietotājiem..

§ 7 Rēķini, atlīdzība

1.Pienākums samaksāt par pakalpojuma noteikto laika periodu pastāv neatkarīgi no platformas izmantošanas, saskaņā ar Merkandi noteiktajiem pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem. Tas jo īpaši attiecas uz pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem, ko var izraisīt nesaderīgi klienta programmatūras iestatījumi vai pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumu sniegšana un piekļuve platformai Merkandi var būt ierobežota, jo īpaši, ja Jūs esat nokavējis abonamenta apmaksu.
2. Lietotājs apliecina, ka piekrīt saņemt rēķinus un ar tiem saistīto informāciju no Merkandi pa e-pastu, PDF formātā, lai izdrukātu oriģinālā, un ka viņš darīs visu, lai nodrošinātu, ka Merkandi vienmēr ir aktuāla e-pasta adrese,kur ar viņu var sazināties. Pēc pieprasījuma Merkandi izrakstīs rēķinu, kuru nosūtīs pa faksu vai pastu.

§8 Datu pārraide, glabāšana un pārsūtīšana

1. No pieteikuma un reģistrācijas momenta Merkandi platformā Jūs kā klients esat atbildīgs par savu personīgo un komerciālo datu, kā arī pasta iekšējās korespondences uzglabāšanu un atkārtotu nosūtīšanu, jo īpaši dokumentu vākšanas un arhivizācijas nolūkā.
2. Merkandi jo īpaši ir atļauts izmantot Jūsu datus un adresi šādā veidā:
        a)pakalpojums tiek sniegts ietvaros, ko nodrošina caur Merkandi platformu.
        b)rēķinu pārsūtīšanai par pieeju informācijas bāzei Merkandi abonēšanas laikā un tūlīt pēc tā pabeigšanas līdz brīdim, kad Jūs to anulēsiet.
        c) nododot tos pilnvarotām vienībām pamatojoties uz likumā noteiktajām saistībām
        d)nododot tos trešajām personām - valsts institūcijām visos gadījumos, kad tas ir Merkandi portāla likumīgajās intereses, kas izriet no lietotāja darbībām portālā. Klients izsaka nepieciešamo piekrišanu iepriekšminētajam, pieņemot šos īpašos nosacījumus un izmantojot Merkandi platformu.
 

§ 9 Garantijas atteikums

Merkandi atbildība ir ierobežota attiecībā uz jebkādu informāciju- deklarācijām, līgumiem starp trešajām personām un pieprasījumiem par precēm un pakalpojumiem, ko nodrošina Merkandi portāls:

1. Merkandi neatbild par līgumiem, kas noslēgti starp atsevišķiem klientiem / vairumtirgotājiem, un par tur sniegto informāciju.
2. Merkandi nav atbildīgas par precēm un pakalpojumiem, ko pircējam piegādājis pārdevējs. Jo īpaši Merkandi neatbild par pircēja vai datu bāzes vairumtirgotāja sniegto datu un piedāvājumu patiesumu un pilnīgumu, par piegādājamo preču un pakalpojumu kvalitāti un piemērotību lietošanai, kā arī par to piemērotību pircēja norādītajam mērķim, trešo personu tiesību pārkāpšanu saistībā ar piegādātajām precēm un pakalpojumiem un klientu esamību, uzticamību un maksātspēju.
3. Merkandi nevar ar absolūtu pārliecību izslēgt, ka deklarācijā, kas izteikta vai pieņemta caur Merkandi platformu, lietotājs, kas dēvē sevi par pircēju vai vairumtirgotāju faktiski eksistē. Tādēļ konkrētās deklarācijas faktiskais autors pastāv nezināms. Tāpēc klients, kurš iesniedz vai pieņem piedāvājumu, attiecībā uz līguma partnera esamību, risku uzņemas sev.
4. Merkandi nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka parole netiks nodota personai, kuru klients nav pilnvarojis. Šo risku uzņemas tikai klients. Izņemot rupjas neuzmanības gadījumus, Merkandi kā starpnieka atbildība, kas rīkojas bez atļaujas, ir izslēgta.
5.Visas sūdzības par datu bāzi tiek pieņemtas 7 dienu laikā no dienas, kad datu bāze ir padarīta pieejama klientam. Sūdzību attiecībā uz pašreizējo datu bāzi un tajā esošajiem ierakstiem (ar pilniem datiem) var iesniegt tikai tad, ja vairāk nekā 3% adrešu ir novecojušas. Mēs nepieņemam sūdzības par preču trūkumu vai īslaicīgu nepieejamību www.merkandi.lv pa tālruni vai uz e-pastu. Ja vēlaties iesniegt sūdzību, nosūtiet ziņojumu uz e-pastu: [email protected]. Sūdzības tiek izskatītas 10 darba dienu laikā no saņemšanas dienas. Sūdzības saņemšanas diena ir datums, kad ziņojums tika nosūtīts klientam.
6. Visi produkti un to apraksti, kas atrodas www.merkandi.lv, ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāmi par piedāvājumu Civilkodeksa kontekstā. Mēs negarantējam un neuzņemamies atbildību par produktu pieejamību merkandi.lv. Mēs paturam tiesības uz kļūdām tulkojumos.

§ 10. pants. Atbildības izslēgšana

1. Merkandi neatbild par platformas īslaicīgu nepieejamību klientam, it īpaši apkopes darbu dēļ, ja nepieejamība nepārsniedz 5% viena kalendārā gada laikā un ja ilgi piekļuves pārtraukumi nav radušies tīši vai acīmredzamas nolaidības dēļ.
2. Merkandi neatbild par informāciju, padomu un ieteikumu patiesumu un / vai pilnīgumu,, ko Merkandi ievietojuši lietotāji, kā arī par vairumtirdzniecības informāciju un ieteikumiem no datu bāzes, kas pieejama Merkandi.
3. Merkandi jo īpaši norobežojas no piedāvāto interneta ārējo saišu satura un autoriem, un nav atbildīgs par darījumiem vai zaudējumiem, kas rodas šādu saišu lietošanas rezultātā.
4. Merkandi neatbild par zaudējumiem, kas saistīti ar izmantotās programmatūras un aparatūras kļūdām, un jo īpaši par tehniskajām kļūdām internetā. Īpaši Merkandi neatbild par zaudējumiem, kas saistīti ar piekļuvi internetam, izmantoto programmatūru vai aprīkojumu, vai nepareizu un neatbilstošu līguma pakalpojumu darbību programmatūras vai interneta savienojuma tehnisku problēmu dēļ. Tas jo īpaši attiecas uz pakalpojumu ierobežojumiem, kas var rasties klienta vai pakalpojumu sniedzēja programmatūras nesaderības vai parametru dēļ.
5. Merkandi neatbild par zaudējumiem, kas radušies nejauši nenozīmīgu līgumsaistību pārkāpuma dēļ. Tas attiecas arī uz nejaušu neatbilstoša pienākuma pārkāpumiem sarunu laikā un uz tiesisko atbildību, ko izraisījusi netīša rīcība.
6. Atbildības gadījumā, izņemot tīšu rīcību, atbildība par zaudējumiem attiecas tikai uz tipiskiem un paredzamiem zaudējumiem un katrā ziņā tikai uz vidējā kaitējuma summu.
7. Merkandi neatbild par visu trešo personu vietņu saturu, jo īpaši tiešsaistes veikaliem ar tiešām vai netiešām saitēm caur Merkandi platformu.
8. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un trešajām personām, kuras Merkandi izmanto pakalpojumu sniegšanai.
9. Merkandi uzsver, ka pircēji un solītāji var apdrošināties pret zaudējumiem.
10. Visi vārdi un preču zīmes, kas tiek izmantoti šajā vietnē, ir to īpašnieku reģistrētas preču zīmes, un tie ir izmantoti tikai identifikācijas nolūkiem. 

§ 11 Tiesas īpašumi, attiecīgie tiesību akti

1. Uz šo regulu attiecas Anglijas tiesību akti. ANO konvencija par starptautisko preču tirdzniecību piemērošana ir izslēgta. Saistībā ar līgumslēdzējām pusēm Likuma par patērētāju tiesību aizsardzību piemērošana ir izslēgta.
2. Anglijas Roterhemas tiesas jurisdikcijā ir lēmumu pieņemšana par visiem līgumiem un rīkojumiem, kas noslēgti saskaņā ar šiem datu bāzes lietošanas noteikumiem. Merkandi ir arī tiesības celt prasību kompetentajā tiesā, kuras jurisdikcijā ir klients.

§ 12. Nobeiguma noteikumi

1. Nav atļauts iekļaut vispārējos līgumu nosacījumus vai klienta pasūtījumus. 
2. Vispārīgu noteikumu iekļaušana līguma kā arī klientu pasūtījumos, nav atļauta. Ja šī līguma/līguma atsevišķie noteikumi ir juridiski vai daļēji nederīgi vai pilnībā, vai arī, ja tie zaudē spēku nākotnē, tas neietekmē pārējā līguma spēka esamību.
3. Puses apņemas juridiski nederīgu ierakstu aizstāt ar juridiski derīgu, kas no ekonomiskā viedokļa būs tuvāk nederīgajam ierakstam.

Bezmaksas JAUNUMI

Ikdienas paziņojumi par jauniem produktiem un Merkandi ziņas.